Dane kontaktowe

TUP Property S.A.

ul. Traktowa 6

05-800 Pruszków

 

Adres korespondencyjny:

ul. Emilii Plater 18

00-688 Warszawa

 

Tel. 22 250 88 36

       22 250 88 38

NIP 782-237-10-68

 

 

 

 

 

 


------------

Mapa dojazdu:

Formularz kontaktowy
Prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza kontaktowego:
Osoba kontaktowa:*
Nazwa firmy:*
Telefon:**
E-mail:**
Zapytanie:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TUP Property S.A. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Traktowej 6, będącym Administratorem Danych Osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych innym podmiotom Grupy Inwestycyjnej Alta S.A., w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych ze względu na szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. W skład Grupy Inwestycyjnej Alta S.A. wchodzą obecnie m.in.: Alta S.A., CP Tychy sp. z o. o., Chmielowskie sp. z o. o., TUP Property S.A., Przystań Siewierz sp. z o. o., Stowarzyszenie Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym, w celu przesyłania informacji handlowych oraz informacji marketingowych drogą telefoniczną lub/i drogą elektroniczną. Podanie danych i zgoda na ich udostępnienie jest dobrowolna. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.


Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest TUP Property S.A., ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania oferty handlowej lub/i informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Po wyrażeniu dodatkowej zgody, dane osobowe mogą być wykorzystane w celu przesyłania informacji marketingowych oraz ofert handlowych podmiotów należących do GK Alta S.A. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.
* Pole wymagane
** Prosimy podać jedną formę kontaktu