Aktualności
Archiwum
Bieżące aktualności: Przeglądaj archiwum aktualności:

Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego Katowic

------------

W dniu 27 października 2008 roku została uchwalona " zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla terenu położonego przy ul. Bażantów w Katowicach". To ważny krok w procesie zmiany przeznaczenia terenu, na którym ma powstać projekt mieszkaniowy Forest Hill. TUP Property S.A. wykorzystując potencjał lokalizacji (znakomite położenie w południowej części Katowic w sąsiedztwie rezerwatu leśnego) na blisko 7 hektarowej działce planuje budowę zrównoważoneg osiedla, z usługami towarzyszącymi, przyjaznymi mieszkańcom. Koncepcja zagospodarowania terenu powstała z udziałem międzynarodowego zespołu urbanistów i architektów, przy współpracy specjalistów od zagadnień komunikacyjnych, geologii, ochrony środowiska i społeczności lokalnej.